Strona główna

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik Kliniki:  Dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska


Tel.: (+48 22) 317 96 53, 317 96 57, 317 96 56
Faks: (+48 22) 317 99 54
nefrologia@spdsk.edu.pl

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa