Dydaktyka

Klinika prowadzi zajęcia z pediatrii i nefrologii dziecięcej ze studentami:

I Wydziału Lekarskiego - rok III

Opiekun: dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak

I Wydziału Lekarskiego - rok V

Opiekun: dr n. med. Beata Leszczyńska

                  dr n. med. Hanna Szymanik-Grzelak

II Wydziału Lekarskiego - rok V

Opiekun: dr n. med. Grażyna Krzemień

                

Zajęcia Fakultatywne dla studentów V i VI roku

Opiekun: dr n. med. Beata Leszczyńska tel. kontaktowy: 22 629 34 23

English Division

V rok systemu 6-letniego

Opiekun: dr n. med. Jarosław Sołtyski

IV rok systemu 4-letniego 

Opiekun: dr n. med. Agnieszka Szmigielska