Historia jednostki

Historia

Szpital na Litewskiej znany jest wielu pokoleniom warszawiaków; powstał w 1920 r na bazie Instytutu Higieny Dziecięcej imieniem Barona de Lenval, który mieścił się u zbiegu ulic Marszałkowskiej 24 i Litewskiej 16. Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego wydzierżawił ten budynek na potrzeby uruchomienia Kliniki Chorób Dziecięcych.

1921 -1939 kierownik Kliniki prof. dr hab. Mieczysław Michałowicz,

Dziekan WL UW 1922-1923; Rektor UW 1930-1931; Prorektor UW 1931-1932

założyciel Koła Pediatrycznego Słuchaczy UW

W czasie okupacji hitlerowskiej Klinika została przeniesiona do dawnego Szpitala im. Bersonów i Baumanów przy ul. Śliskiej 51; w 1944 roku ewakuowana do Milanówka.

Po wyzwoleniu Warszawy Klinika Pediatryczna wróciła w maju 1945 roku do przedwojennego budynku przy ul.Litewskiej 16.

1945-1950 Klinika Chorób Dziecięcych - kierownik prof. dr hab. Mieczysław Michałowicz

1951- 1960 II Klinika Pediatryczna - kierownik prof. dr hab. Mieczysław Michałowicz – Problemami nefrologii dziecięcej w Szpitalu Pediatrycznym zajmowali się:

prof. Marian Wojnarowski, prof. Irena Krzeska, prof. Maria Sieniawska

1973 - 1979 kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki

1979 -1998 – kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Maria Sieniawska

1989-2015 - kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Maria Roszkowska-Blaim

1980 – powołano Klinikę Nefrologii ( pierwszą hemodializę wykonano w maju 1973 r.)

1983 – wprowadzono ciągłą ambulatoryjną dializę otrzewnową (CADO) u dzieci

1984 - wprowadzono ciągłą automatyczną dializę otrzewnową (ADO)

1986 – powołano Stację Dializ dla Dzieci (leczono ostrą, przewlekłą niewydolność nerek

zatrucia u dzieci z 14 województw)

1983 – zastosowano cewnik przedmostkowy Swan Neck Presternal Catheter po raz

pierwszy w świecie u dzieci

1995 - plazamaferezy

2016 - p.o. Kierownik  dr hab.med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Historia Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii - fragment „Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)” pod redakcją prof. dr. hab. Marka Krawczyka