Skład osobowy

Kierownik Kliniki:  Dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak

dr Dominika Adamczuk

dr Grażyna Krzemień

dr Elżbieta Kuźma-Mroczkowska

dr Beata Leszczyńska

dr Anna Sawicka-Kamińska

dr Piotr Skrzypczyk

dr Jarosław Sołtyski

dr Agnieszka Szmigielska

dr Hanna Szymanik-Grzelak

Doktoranci

lek. Iwona Artemiuk

lek. Maria Daniel

lek. Magdalena Okarska-Napierała 

lek. Agnieszka Turczyn

Rezydenci

lek. Agnieszka Antonowicz

lek. Katarzyna Cichoń-Kawa

lek. Katarzyna Dziedzic - Jankowskal

lek. Joanna Groszek

lek. Joanna Przychodzień

lek Agnieszka Such - Gruchot

Sekretarka:

Beata Mazurkiewicz